Amanda Black – Lila Lyrics - Chime Lyrics

Amanda Black – Lila Lyrics

Amanda Black – Lila Lyrics

Iyalil’ilali
Iyalil’ilali
Bayakhal’omama bathi

bajonge kuwe

Iyalil’ilali
Iyalil’ilali
Bayakhal’omama bathi bejonge
kuwe

Ubhek’egoli ufuna ubomi obungcono and now you losing yourself in the blur of the star

Ubathembisile abazili uzoba ngumntu phakathi kwabantu
ukhethiwe bayakudinga you have to make it
Keep fighting.oh.oh!

Iyalil’ilali
Iyalil’ilali
Bayakhal’omama bathi bajonge
kuwe

Iyalil’ilali
Iyalil’ilali
Bayakhal’omama bathi bajonge
kuwe

Omntakwethu lungis’ingqondo
Buyela ekhaya, Buyela ekhaya

Don’t let this fast life sallow you
Don’t let them steal your soul
Buyela ekhaya

Ukhethiwe bayakudinga
You have to make it

AMANDA BLACK – LILA LYRICS

Leave a Reply