Sands - Tigi Lyrics - Chime Lyrics

Sands – Tigi Lyrics

 Vani, vani, lalelelela

Udlala kabi um’ udlala ngenhlitiyo
Ung’tsintsa kabi, um’ utsints’ imizwa yami
Udlala kabi uma uts’ uyangtsandza
Keph’ uts’ angkhulume ng’tsini
Uma song’tsintsa le nalena

[Chorus]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi
.
Vani, lalela, welelelele

Ngiva kumnandzi um’ uva ligama lami
Uva kunjani uma ng’bita ligama lakho
Uva kunjani uma ngitsi ngiyakutsandza
Keph’ uts’ angkhulume ng’tsini
Mase utsintsa le nalena

[Chorus]

Vani, lalela, welelelele

Ngiva kumnandzi uma ngiva l’gama lakho
Ngiva kumnandzi uma ng’bita ligama lakho
Ngiva kumnandzi uma uts’ uyangitsandza
Uts’ angkulume ng’tsini
Um’ uvumelana nami

[Chorus]

Le nalena, le nalena
(tigi tigi gigi)
Ma ‘sungtsintsa le nalena (x2)
Le nalena, le nalena
Ma ‘sungtsintsa le nalena
Vani, baby

Ungasabi k’lala lala lala 9×8)

Vani, baby vani (x3)
Tigi gigigi
Vani, baby (x3)
Tigi gigigi

Ungasabi k’lala lala lala (x8)
Tigi gigigi

Tags:

Leave a Reply